[Interactiu] Com eren les antigues estacions del Metro Transversal?

El 10 de juny de 1926 es va inaugurar el Ferrocarril Metropolitano Transversal, amb nou estacions: Catalunya, Universitat, Urgell, Rocafort, Espanya, Hostafrancs, Sants, Mercat Nou …

Articles relacionats