Memòries, vestigis i curiositats

Curiositats, Vestigis

El cap de moltó del Camp de la Creu, un símbol en perill

El relleu d’un cap de moltó, o de boc, segons les versions, presideix l’edifici del carrer Montnegre, 44-46.  Aquesta curiosa escultura centenària s’ha convertit en un símbol de la barriada del Camp de la Creu, però podria tenir els dies comptats.

L’ajuntament té previst enderrocar la finca, tot i estar catalogada, perquè està afectada pel pla urbanístic de la Colònia Castells, del que ja vam parlar en aquest article.  A contrarrellotge, el veïnat lluita per preservar un element paisatgístic singular, en un barri en perill d’extinció.

La casa del cap de boc, al carrer Montnegre, cantonada amb Entença.

La casa del cap de boc o moltó, al carrer Montnegre amb Entença.

El Camp de la Creu

El Camp de la Creu era un dels quatre districtes en què es dividia l’antic poble de les Corts, abans de l’agregació a Barcelona. El seu territori, per sota la Travessera, s’estenia entre la riera de Magòria —que baixava, aproximadament, per l’actual carrer Entença— i el desaparegut camí de Sarrià.

El Camp de la Creu als anys '90, abans d'iniciar-se els enderrocs.

El Camp de la Creu als anys ’90, abans d’iniciar-se els enderrocs. En primer terme, el carrer Entença. L’edifici de la dreta és la casa del boc (Eduard Olivella / AFB ).

La urbanització del Camp de la Creu es va iniciar l’any 1869, promoguda pel propietari dels terrenys, Josep Jordà i Gelabert. La traça responia al model característic de les urbanitzacions d’iniciativa privada de finals del segle XIX: dos carrers perpendiculars, Morales i Montnegre —originalment anomenat Jordà— creuant-se en un espai central, la plaça del Carme.

Des des dels seus inicis el Camp de Creu va ser un barri obrer i menestral. La majoria dels residents eren immigrants d’arreu de Catalunya, vinguts a treballar a les indústries de les Corts. Les edificacions que van anar-se bastint eren senzilles, de planta baixa o planta i pis.

La casa del cap de moltó

L’any 1917 Francesc Olivé va sol·licitar permís a l’Ajuntament per ampliar una casa de la seva propietat al carrer Montnegre, 4 (avui 44). La parcel·la limitava amb la riera de Magòria, d’aquí la curiosa alineació de la finca, obliqua respecte al carrer Entença, ja que resseguia el curs de l’antic torrent. En canvi, la resta de cases d’aquest tram d’Entença es van construir als anys trenta, quan la riera ja havia estat coberta.

En groc, les finques afectades d'enderroc al Camp de la Creu.

En groc, les finques afectades d’enderroc al Camp de la Creu.  La línia corva que delimita les parcel·les correspon a l’antic traçat de la riera de Magòria.

La casa era originalment un habitatge de planta baixa, com molts dels primerencs edificis del Camp de la Creu. Es va ampliar amb l’addició de dues plantes l’any 1923, data que figura inscrita a la façana. Molt probablement fou en aquesta reforma quan s’hi va afegir l’escultura d’un cap de moltó o boc.

La primera referència a la finca de Montnegre, 46 (aleshores 4) són aquests plànols d'ampliació de 1917, quan encara era de planta baixa (AMCB).

La primera referència a la casa del boc són aquests plànols de 1917, quan encara era de planta baixa (AMCB) (clic per ampliar).

Aquests d'ampliació de la finca amb dues plantes, l'any 1922 (AMCB) (clic per ampliar).

Projecte per afegir dos pisos, presentat per Francesc Olivé l’any 1922 (AMCB) (clic per ampliar).

Es creu que l’animal era un homenatge a l’ofici dels propietaris de la finca, la família Remolins i Olivé, que eren tractants de bestiar i tripaires. Segons algunes fonts, tenien un escorxador al carrer Entença. Després de la Guerra Civil van deixar aquesta activitat, però fins als anys 1980 van continuar venent menuts als mercats de la Concepció, de Santa Caterina i de la Boqueria.

És molt probable que la família també tingués botiga al mateix edifici. Encara que algunes versions parlen d’un establiment de venda llet de cabra —d’aquí que s’identifiqui el cap amb un boc—, gràcies a l’hemeroteca hem pogut confirmar que als baixos va existir una carnisseria, 1de la qual el moltó —una ovella mascle— n’era possiblement un reclam comercial. Els forjats amb motius florals són també un vestigi d’aquella activitat.

Arrambadors de ceràmic al vestíbul de la casa del boc (Adrià Terol).

Arrambadors de ceràmica al vestíbul de la casa del boc (Adrià Terol).

Cavalls, vaques i moltons

A principis del segle passat alguns propietaris col·locaven a les façanes el cap d’un animal, de pedra, per anunciar un negoci relacionat amb el bestiar. El moltó del carrer Montnegre és un dels pocs que ha arribat als nostres dies.

Ben a prop en trobem un altre, també al Camp de la Creu. Un cap de cavall presideix la façana d’una nau al carrer Morales, 44. Aquí hi havia les cavallerisses dels Comas, que es dedicaven al transport amb carros i cavalls.

Fins fa ben poc, una figura similar rematava el número 38 del carrer Afores de Sant Andreu. La manca de protecció d’aquests elements singulars va permetre que fos eliminat amb la darrera reforma de l’edifici.

Cap de cavall amb ferradura de maons al carrer Morales (Font: Betevé).

Cap d’equí amb ferradura de maons al carrer Morales (Font: Betevé).

El desaparegut cap de cavall del carrer Afores (Valentí Pons Toujouse).

El desaparegut cap de cavall de Sant Andreu (Valentí Pons Toujouse).

Al carrer de Sants, 141, es conserven dos caps de vaca de pedra, que l’arquitecte Modest Feude qui ja hem parlat amb anterioritat— va col·locar a l’antiga vaqueria Benosa-Pau (1902). Molt a prop, a Alcolea, 93, hi havia la vaqueria del toro, així coneguda pel cap de boví que presidia la façana. La finca modernista, construïda el 1906 per Josep Masdeu Puigdemasa, va anar a terra als noranta.

L’any 1911, el mateix el mestre d’obres va col·locar una figura idèntica al carrer Rossend Nobas, 12, al barri del Clot. Afortunadament, aquesta ha arribat fins als nostres dies.

Cap de vaca a la Casa Benosa-Pau de la carretera de Sants (Ramon Sales).

A l’esquerra, la desapareguda Casa Bartomeu Curriu de Sants i a la dreta la Casa Josep Casas del Clot, totes dues de Josep Masdeu (Valentí Pons Toujouse).

Però l’exemple més semblant al del carrer Montnegre era el cap de moltó, acompanyat d’una testa de vedella, que hi havia a la Carnisseria Siglo XX, situada al carrer Bruc, 37.2 En aquest cas, els caps eren elements decoratius del rètol modernista de l’establiment, que no formaven part de la façana de l’edifici, el que va facilitar-ne la desaparició quan el negoci va tancar.

Cap de moltó i de vaca a la carnisseria modernista Siglo XX, en una imatge publicada l'any 1905 a Album Salón.

Caps de moltó i de vaca a la carnisseria Siglo XX, en una imatge publicada l’any 1905 a «Álbum Salón».

Un barri en extinció

Si res no ho evita, ben aviat també es perdrà l’emblemàtic moltó del Camp de Creu. Una barriada que en l’última dècada ha anat perdent la seva essència a cop de piqueta.

Les cases del carrer Entença seran enderrocades, incloent algunes de catalogades, com el num. 264 (segona per l'esquerra) (Adrià Terol).

Les cases del carrer Entença seran enderrocades, incloent algunes de catalogades, com el num. 264 (segona per l’esquerra) (Adrià Terol).

Amb els primers enderrocs van desaparèixer els edificis del carrer Entença, entre la Travessera i Montnegre. Incloent el passatge Roca, un singular passadís interior amb casetes obreres.

Les properes en caure seran cases del tram entre Montnegre i Gelabert, que ja han estat expropiades. Ni tan sols les finques catalogades, com la del moltó, es salvaran d’anar a terra. I la ciutat perdrà, per enèssima vegada, un altre dels seus elements singulars.

Articles relacionats

Notes

  1. «La Vanguardia», 23 de juny de 1934, p. 30
  2. Aquesta troballa ha estat realitzada per Valentí Pons Toujouse al seu blog.

Leave a Reply

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.